هلدینگ مالی و سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس

شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس که به لطف پروردگار و تلاش کارکنان خدوم خود، هم اکنون وارد دوازدهمین سال فعالیت خود شده است، در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و با شماره ۲۴۲۸۱۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت شد.

اگرچه بخش مهمی از فعالیت شرکت طی این سال ها سرمایه گذاری در سهام، یا سایر اوراق بهادار و صندوق های سرمایه گذاری بوده، ولی با رویکردی که از ابتدای سال ۹۳ توسط شرکت اتخاذ شده، فعالیت های شرکت علاوه بر بازار سهام، در راستای تجمیع و هم افزایی و تکمیل چرخه مالی و اقتصادی گسترش پیدا کرده و شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس هم اکنون به یک هلدینگ مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری تبدیل شده است.

در حال حاضر شرکت علاوه بر فعالیت های مربوطه، اقداماتی نظیر خدمات مشاوره مالی را ارائه می کند. سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع، سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارای اعتبار مجاز از دیگر فعالیت های شرکت محسوب می شود.

شرکت سرمایه گذاری صنایع مس افق کرمان

شرکت سرمایه گذاری بابک مس در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۳ به صورت شرکت سهامی خاص تحت شماره ثبت ۶۸۲ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان شهربابک با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در طرح های صنعتی ، معدنی ، امور بازرگانی ، خدماتی ، مشاوره و پیمانکاری خدمات عمومی جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه فعالیت خود را تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ ادامه و سپس از اول بهمن ماه ۱۳۸۹ با توجه به صلاحدید سهامداران عدم فعالیت این شرکت اعلام و ضمن انعکاس به مراجع ذیصلاح مقرر گردید سهامداران اصلی نسبت به تسویه بدهی های شرکت اقدام نمایند که در این خصوص از طریق سهامداران اصلی اقدام به تسویه حساب و پرداخت بدهی های سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و سایر طلبکاران صورت پذیرفت.
در نهایت با توجه به تسویه حسابهای بعمل آمده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه تصمیم به راه اندازی و فعالیت مجدد شرکت نمود که در مرحله اول ضمن برگزاری مجمع عمومی نسبت به تعیین اعضا هیات مدیره و مدیرعامل و بازرس و سپس تغییر حوزه ثبتی و تغییر نام و موضوع فعالیت شرکت تصمیم اتخاذ گردید و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ طی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مصوب گردید تغییر نام شرکت از شرکت سرمایه گذاری بابک مس به شرکت سرمایه گذاری صنایع مس افق کرمان با شماره ثبت ۱۴۰۱۹ و انتقال حوزه ثبتی به کرمان اقدام گردید که موارد فوق انجام و پس از آن طی مصوبه هیئت مدیره مقرر گردید که از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز نماید.