شرکت کارگزاری رسمی بیمه آتیه اندیشان دامون وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس آغاز به کار کرد. بر پایه این گزارش، این شرکت کارگزاری بیمه در ۴ مهر ۱۳۹۷ با شماره ثبت ۵۳۱۸۵۲ به سهامداری ۱۰۰ درصدی شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس تاسیس شد.

طی سال های اخیر با آغاز فعالیت و ارائه خدمات بیمه گری به بیمه گذاران نزد بیمه های پارسیان و سامان و رضایتمندی مشتریان، شرکت آتیه اندیشان مس برای توسعه کار، ارائه تنوع بیشتر در سبد محصولات بیمه ای و رقابت گسترده تر در صنعت بیمه، اقدام به تاسیس کارگزاری بیمه آتیه اندیشان دامون کرد تا ارائه خدمات بدون هیچ محدودیتی در انتخاب شرکت بیمه و به درخواست بیمه گذار انجام شود. هدف از تاسیس این کارگزاری، علاوه بر جذب بیمه های شرکت ملی مس و شرکت های موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران، افزایش سطح کیفی و کارآفرینی خواهد بود.